Eğitim Bilimleri / Eğitim Bilimleri
Okul ve Kurs Seçiniz

Anaokulu Eğitim Anlayışımız


Eğitim Bilimleri Okulları olarak; okul öncesi eğitimimizin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.

Okul öncesi eğitimimiz bazı temel ilkelere dayanmaktadır. İlkelerimiz şunlardır:

Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.

Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim kazandırmalıdır. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilmeleri geliştirilmelidir. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.

Eğitim Bilimleri Okullarımızda, Anaokulu Eğitimi boyunca çocuklarımızın zihin gelişimlerinin desteklendiği özel bir program uygulanır. Okul çağı çocuklarının ihtiyaç duydukları zihinsel farkındalık ve algı, odaklanma, dikkat, hafıza gibi becerilerinin ne düzeyde olduğu ölçülerek gelişim programı kapsamında potansiyellerini gerçekleştirmeleri sağlanır. Çocuklarımızın kendilerini kısıtlamadan özgürce düşünebilmelerine olanak sağlayan programın temel prensibi eğitimde metotların değil, insan kişiliğinin göz önüne alınmasıdır. Özgür düşünme programı ile çocuklarımız önceden tasarlanmış bir ortamda kendi kendilerini geliştirebilecek şekilde hareket fırsatı bulur ve istedikleri materyallerle, istedikleri zaman ve istedikleri yerde oynarlar. Çocuklarımız, gerçek hayatın okul öncesi yaşa indirgenmiş bir simülasyonu gibi tasarlanan atmosferde, bireysel farkındalıkları geliştirilirken aynı zamanda sosyal hayata da hazırlanırlar.

 

Eğitim Bilimleri Avantajlarını Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.