Eğitim Modelimiz

Yaşam İçin Eğitim Modeli

Eğitim Bilimleri Okullarımızda "Yaşam İçin Eğitim Öğrenme Modeli” esas alınmıştır. Sosyal Öğrenme Kuramı (Dewey, Vygotsky) ve Harmanlanmış Öğretim Modeli (Blended Learning) gibi iki birbirini tamamlayan öğretim modelini temel alarak oluşturduğumuz modelde öğrencilerimiz eğitim planımızda uygulanan etkinliklerle deneyimledikleri bilgileri hayata geçirmiş olur.

Bu  öğretim modelinde öğretmen yarı pasif bir rol alır. Öğretmen, öğrencinin bilgiyi üretmesine ve öğrenmek için bireyin gerekli soruları sormasına yol gösterirler. Bu süreçte temel MEB müfredatına entegre ettiğimiz etkinlikler ile birey alışılmışın dışında, keşfetme güdüsüyle bir öğrenme gerçekleştirir. Bu öğrenme öğrencinin tamamen kendi ihtiyaçlarından doğan bir yapının parçasıdır.