PDR Programımız Kapsamında Eğitimlerimiz

Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümresi tarafından belirlenen rehberlik programı dahilinde, öğrencilerimize her ay, Önleyici Rehberlik ve Gelişimsel Rehberlik  kapsamında seminer programları uygulanmaktadır. Öğrenci seminerlerinde amacımız, öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü çevreye uyum sağlaması, etkili ders çalışma becerilerini kazanması, başarısını engelleyen faktörleri azaltması, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel ortamın yaratılmasında aktif rol oynaması ve okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi kurabilmesidir.

       Öğrencilerimizin yaş grupları ve gelişim dönemleri dikkate alınarak uyguladığımız eğitimlerde daha genel kapsamda topluma adaptasyonu, sosyal yaşamdaki rolleri ve kendi gelişim sürecinde yaşayabileceği olumsuz  durumlar dikkate alınarak hazırlanan  eğitimlerimiz aylık düzenli olarak öğrencilerimize uygulanır.

      Ailenin, çocuğun eğitiminin temel taşı olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Yapılacak veli ve öğretmen işbirliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve öğrenciye doğru desteğin sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı Öğrenci-Öğretmen-Veli dinamiğini etkili bir şekilde işleterek ailelerimizi, eğitim anlayışımızın içine dahil etmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda velilerimizle süreç boyunca bireysel görüşmeler yaparak ve alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerler düzenleyerek destekleyici çalışmalar yapmaktayız.