Rehberlik Test ve Envanterlerimiz

Öğrencilerimiz, oryantasyon süreciyle birlikte uygulanmaya başlanan öğrenci ve veli bilgi formumuz, ölçekler ve yapılan gözlemler sonucunda; özellikleri,  güçlü ve sınırlı yönleri, ailevi koşulları, başarı durumları, beklentileri ve idealleri hakkında alanında uzman öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerle birlikte, okul haritası çıkarılarak okulun ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi hizmetleri belirlenmektedir.

Eğitim Bilimleri Okulları olarak bireye özgü rehberlik anlayışımız doğrultusunda, öğrencilerimizin yaşadığı  problemleri, ilgi ve yeteneklerini, öğrenme stillerini belirlemek için bilimsel veriler ışığında, güvenirlik ve geçerliği yüksek envanterlerden yararlanmaktayız. Amacımız, ölçme araçlarımızdan elde ettiğimiz veriler ışığında öğrencinin eğitim-öğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, öğrenim başarısını yükseltmek ve öğrencinin bir bütün olarak gelişmesine olanak sağlayacak eğitim ortamını yaratmaktır. Aynı zamanda elde edilen sonuçlarla birlikte yapılacak bireysel görüşmelerle öğrenciyi yaşadığı çevrede desteklemek, grup rehberliği ve etkinlikleri ile kendine inanan özgüvenli birey olmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.