Gelişen Teknolojiyle Eğitimde İnovasyon

Her geçen gün teknoloji ve yazılımın değeri artarken, kodlama yeni dünyanın olmazsa olmazı olarak hayatımızın her alanında önem kazanmaktadır. Eğitim Bilimleri Okullarımızda kodlama derslerimiz ile geleceğin endüstri devrimi Endüstri 4.0’a hazır gençler yetiştirmekteyiz.

STEM + A Eğitim Sistemi

STEM + A; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) + Art (Sanat) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. STEM’in odak noktası, tüm bu bilim dallarının, farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıdır. Öğrencilerimiz, akademik derslerinde edindikleri bilgileri, mühendislik becerileriyle harmanlayarak problem çözme becerilerini geliştirir ve fikirlerini üretime dönüştürürler. Üretilen ürünü tasarımla (sanatla), görsellikle birleştirdiğimizde STEM + A (STEM + Art) ortaya çıkar.

Robotik ve Kodlama

Eğitim Bilimleri Okullarımızda, öğrencilerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamak, algoritmik düşünme mantığını kazandırmak, teknolojiyi iyi kullanan ve aynı zamanda teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için okullarımızda robotik ve kodlama dersleri veririz.

Dünyaca ünlü robot üreticilerinin eğitim setleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarda Carnegie Mellon Robotics Academy tarafından hazırlanan lise ve ortaokullara özel müfredatları kullanırız. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, sene içerisinde yapılan ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına katılırlar.  

Maker Hareketi

Maker Hareketi, günümüzde kendin yap kültürüyle teknolojinin birleşmesi olarak adlandırılır. Maker Hareketi’nde amaç, bir problemle karşılaştığı zaman elindeki imkanlarla en iyi çözümü bulmak için üretimi düşünen ve üreten kişileri yetiştirmektir. Biz de okullarımızda bu kültürü aşılamak, maker ruhunu kazandırmak veya güçlendirmek için Maker hareketine destek veririz.

Bu sebeple teknolojinin sunduğu tüm imkânları (3D yazıcılar, mikro denetleyici kartlar, sensörler vb.) kullanarak öğrencilerimizi yeni ürünler üretmesi için teşvik ederiz. Derslerimizde özel olarak uyguladığımız müfredatımızla birlikte öğrencilerimiz, “sıfırdan üretime” ya da “mevcut üründen inovasyona” geçişler yapabilirler. Öğrendikleri tüm bilgileri harmanlayarak ürün veya çözüm üretmek için kullanan öğrencilerimiz yıl sonunda okulumuzda "School Maker Faire" düzenleyerek ziyaretçilerimize sunumlarını gerçekleştirirler.