Lise Eğitim Anlayışımız / Eğitim Bilimleri
Okul ve Kurs Seçiniz

Lise Eğitim Anlayışımız


Eğitim Bilimleri Okulları; öğrencilerini, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda, çağın şartlarına uygun, bilginin ve öğrenmenin yollarını arayan, analitik düşünebilen, toplumsal ve insani değerleri benimsemiş hayatın içinde, yaşam becerileri yüksek kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Okullarımızda 9 ve 10. sınıflarımız “Başlangıç Grupları” olarak, 11 ve 12. sınıflarımız “Kariyer Grupları” olarak kabul edilmektedir.

Başlangıç gruplarımızda, ortaöğretime geçiş yapan öğrencilerimizin uyum sürecini en kısa sürede tamamlayıp kendisinden beklenen davranışları göstermesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda etkin rehberlik anlayışıyla öğrencilere daha etkili bir biçimde yardımcı olabilmek ve potansiyellerini keşfedip en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için, onları yakından tanıyıp, ihtiyaçlarını, kendilerine yönelik algılamalarını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 10. sınıfla birlikte kariyer yönetimi çalışmaları doğrultusunda öğrencinin uzmanlık alanı belirlenir ve öğrenci profesyonel kademeye taşınır. Başlangıç gruplarında öğrencilere akademik eğitimin yanında zengin etkinlik ve projelerle birlikte yaşam becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer grupları, uzmanlık alanlarını belirlemiş profesyonel gruplar olarak kabul edilir. Kariyer grupları belirlenirken 9 ve 10. sınıfta uygulanan sınavlar, mesleki ve psikolojik testler, rehberlik ve danışmanlık kayıtları, branş öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmeleri, veli görüş ve önerileri, öğrenci ilgi yetenek ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrencilere okul derslerinin yanı sıra üniversite sınavı müfredatı detaylı olarak verilmektedir.

Eğitim Bilimleri Avantajlarını Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.